Görme Engelliler

Öğrenci

Öğrenci

 

Tüm Öğrencilerimize!

Lütfen görev ve sorumluluklarınızı yerine getiriniz.

ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

HAKLAR

-Düşüncelerini özgürce ifade etme

-Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma

-Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi

-Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme

-Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması

-Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme

-Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması

-Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma

-Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma

-Okul yönetiminde temsil etme ve edilme

-Özgün eserlerimiz (Tiyatro, Müzik konseri, resim ve yazılarımız…) sosyal çevre ile bütünleşme

-Öğretmelerimle sosyal ve duygusal problemlerimi rahat paylaşma

-Demokratik, katılımcı, eşit ve adaletli bir yönetim anlayışı .

-Meslekleri tanıtıcı bilgiler verilmesi ve ilgi yeteneklerimin fark edilmesine yönelik objektif test ve tekniklerin uygulanması.

-Okulun teknolojik imkânlarından yararlanma.

-Öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri dilek-istek kutuları düzenleme

 

SORUMLULUKLAR

-Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı gösterme.

-Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanma.

-Arkadaşlarının ve okulun eşyalarına zarar vermeme; Yanlışlıkla zarar verildiğinde zararın     bedelini karşılama.

-Sınıfça belirlenen kurallara uyma.

-Okul kurallarına uyma.

-Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunma.

-Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranma.

-Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmama..

-Okulun bilim ve sanat panolarına; fotoğraf, video, yazı ve afişlerle katkı yapma.

-Okulda düzenlenecek eğitim çalışmalarına (Toplantı, seminer, konferans vb) katılma

-Okul dışında da Çilimli Anadolu Kalkınma Vakfı Çok Programlı Lisesi öğrencisine yaraşır bir şekilde davranma.

-Derslerin ahengini, seyrini bozacak hal ve hareketlerden kaçınma.

-Okul kıyafetini temiz ve düzenli giyme.

-Ödevlerini tam ve zamanında yapma ve derslere hazırlıklı gelme.